Bidai Lyrics-The Koi

Bidai Lyrics-The Koi

Bidai Lyrics

Title : Bidai by the Koi
Crew Member : DYER LOITONGBAM | JAYANANDA ANGOM | RONEL SERAM. PRODUCTION TEAM:ROBIN SERAM | MANIMOHON YANGLEM

Bidai Lyrics

Bidai touri eina nangbu
Nungshi haina pharuba nangbu
Asngba atiya
Akoongba heikol
Eigi thamoigi umangni

Paikharonay pallaganu
Achamba nanggi mityengna
Tamlamdre nangdi eigi laibakta
Achamba nanggi thamoina

Ningtamba nanggi atiyada
Pamjaba ningjaba lamdamda
Ningamdraba eigi thamoina

Hanna ungamdraba nanggi saktam
Paikhro pombi naning tamna
Araanbani khanglakle eina
Nanggi pamjaba lamdamni
Nangaipham natte nahakki

englaganu eibu hanna
Eibu amuk kap hallanu
Matam pumba leiminaba
Nungshiraganu eibu hanna
Paikharone naning thoongna
Chaktaruro thamoi penna
Paijage wakhalgi manglanda
Thiduna leijage matam pumba

The End

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *