Solace Her-Lambi Lyrics | Manipur song lyrics

Solace Her-Lambi Lyrics | Manipur song lyrics

Solace Her-Lambi Lyrics

LAMBI is the third single from Solace Her after Tamna Tamna & Meetam.

Composed and performed by Solace Her
Featuring: Atila Lairikyengbam & Bishunath Laishram
Director | Cinematographer | Editor: Edwin Haorokcham
Asst. Cinematographer | Key Grip: Suresh Maibam
Band : Rohan Thounaojam, Roger Achom, Rozer Haobam, Shrikant Chingangbam, Edwin Haorokcham

Solace Her-Lambi Lyrics

Leiramle eidi ethanta
Mafham khngdraba lambisida
Kangaonare do ngasidi
Maikei khngdraba lambisida

Chtkani nahak yaodana..hoo..
Penba oiyu ei uraga
Kangaonaraba etouse..
Namit pennaa yenglamkhoho..ho..

woah…woah..woah…
woah…woah..woah…
woah…woah..woah…
woah…woah..woah…

Thangjarubani khongthangse.
Nungsiba gi lambida
Tingkhangi lambi oiramle
Thangthaba thoktare khongthangsu

Hoo..lepkani nahak yaodana
Lamb ngairaba yotligumna
Kangaonaraba etouse
Namit penna yenglamkho..ho..

woah…woah..woah…
woah…woah..woah…
woah…woah..woah…
woah…woah..woah…

Eral amatasu pirammu
Maram amatasu hairmudana
Leiramle eid ethanta
Amamba lambi asidaa.aaa.

woah…woah..woah…
woah…woah..woah…
woah…woah..woah…
woah…woah..woah…

The end

Check out the official songs of Solace her-Lambi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *