Humdokkhare lyrics by Amarjit Lourembam

Humdokkhare lyricsIT Films Production After Delhi Mellei

Humdokkhare lyrics
 


Singer – Amarjit Lourembam
Lyrics – Ajit Ningthouja
Producer – Bishoya Potshangbam
Director – Ajit Ningthouja
Production Manager – Ningombam   Singh

Production Controller – Sanayai Narengbam

Humdokkhare lyrics

Humdokkhare nungshibabu
Ephamdei maikei khangdana
Loisinkhare wari ama
Houbaga loisinpham khangdana
Thengnararoi kounararoi khanna leithokkhrabani
Unararoi kounararoi khanna leithokkhrabani
Thajabasu thamlunu kainaraga wabani
Nungshibasu thamganu kainaraga wagani
Khantharo khalhouro nungshinadringeida
Khantharo khalhouro nungshinadringei

Nanggi thamoiga eigi thamoiga
Taisinnaba yaroi mapoksimagi
Eigi lambiga nanggi lambiga
Chatminnaba yaroi mapoksimagi
Lapthokhouradara kainahouradara
Nangbu nungshijabase lamakhangda manglaba
Eigi mapoksida nang tamlamdare
Thajaba thamlunu kainaraga wabani
Nungshiba thamlunu kainaraga wagani
Khantharo khalhouro nungshinadringeida
Khantharo khalhouro nungshinadringei

Humdokkhare nungshibabu
Ephamdei maikei khangdana
Loisinkhare wari ama
Houbaga loisinpham khangdana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *