Swai Swai Laowe Lyrics

Swai Swai Laowe Lyrics

Swai Swai Laowe Lyrics

Cast : Sushant & Bala
Singer : Jeetaa Sagolsem
Lyrics : Devita
Music : Tony Aheibam
Producer : Kuber
Director : Hemanta Khuman
Swai Swai Laowe Lyrics

Swai-swai laowe houjiki matamse
mamai kalli houjiki pakhangse
Haini hairoi khangde machinga yam kalli
Yani yaroi khangde yadrifao haijilli
Ekaibasu khngdre
Akibasu leitre
Ekaibasu khngdre
Akibasu leitre
Mimang tumang khangdre eidi emungdei heningdre
Lureda eikhoina toudoise
Tollida nupigi mapokse
Wareda makhoina tourise
Ngamida nakhoina ngambase
Na..na…na….na…na…na…
Na..na…na….na…na…na…
Na..na…na….na…na…na…
Nungshi haini hainingba numitta
Bye thok pini piningba matamda
Houjikangi marise thajaba yadre
Afaba nupasu leisilakdabana
Nungshinabei matam
Pangshang shangnadre
Nungshinabei matam
Pangshang shangnadre
Thajabei matamsu pangkuisu kuinadre
Lureda eikhoina toudoise
Tollida nupigi mapokse
Wareda makhoina tourise
Ngamida nakhoina ngambase
Oh yeah…
Look at me baby
I’ll make you crazy
Dance with me aah..
Yaobadi yaosiko (um)
Matamgi erangsu (um)
Ka hena tougumsi (hoi)
Erang pharangase
Nupi oibi eikhoigidi
Khongfam ama hek soibada
Ngangningbada maya karaga leiba mirem yam leibani
Makhoina oh.. madi aduni oh.. madi aadani
Haidringeida thokdringeida cheksindi nupi eikhoidi
Lureda eikhoina toudoise
Tollida nupigi mapokse
Wareda makhoina tourise
Ngamida nakhoina ngambase
Lureda eikhoina toudoise
Tollida nupigi mapokse
Wareda makhoina tourise
Ngamida nakhoina ngambase
Lureda eikhoina toudoise
Tollida nupigi mapokse
Wareda makhoina tourise
Ngamida nakhoina ngambase


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *