Lapthokhro Lyrics by Innocent eyes

Lapthokhro Lyrics by Innocent eyes

Lapthokhro Lyrics

Cast: Diana Vaiphei and Raj
Director | Cinematographer | Editor: Edwin Haorokcham
Asst. Cinematographer: Phykhomz Getzz
Still
: Bharat Wangkheimayum
Vocal: Raj Ayekpam
Guitar: Ronald Khumanthem and Nonglen Athokpam
Bass Guitar: Kishan Amo Thokchom
Drum: Deenesh Saikhom
Keyboard: Johnson Ayekpam (Dadu)

Lapthokhro Lyrics

Nangna eibu nungshibadi
Oiramley mamingtagi
Karigeeno eigidamak 
Leppa ngamdriba

Lepchakhi nangidamak eina
Khudongtheeba kayagi maangda
Adubu thadoktuna chatkhrey 
Eefamdeii….

Eibu thadoklamlaga 
Eenaktagi lapthokhraga
Eibu kaoba ngamlani khalladi ….
Eibu meerairamlaga 
Eibu natheiramlaga
Momon meenok tamlani khalladi….

Kaothokhro…..
Lapthokhro……

Tambirammu nangna efamda
Karam momon nokkani eisu
Nang yaodraba punshi Asina

Haibirammu nangna eefamda
Houkhraba warisingdo
Ningshinglaga karam nokkani

Sennajakhi nangbu eina
Matam chuppa eigini Khanduna
Adubu ayetpa oiramley nafamda

Kathokhibani leijaba Pumba
Punshishigi oirani Khanduna
Pumnamakto Aremba taramley eefamda

Eibu thadoklamlaga
Eenaktagi lapthokhraga 
Eibu kaoba ngamlani khalladi ….
Eibu meerairamlaga 
Eibu natheiramlaga
Momon meenok tamlani khalladi….

Kaothokhro…..
Lapthokhro…..

Tambirammu nangna eefamda
Karam momon nokkani eisu
Nang yaodraba punshi Asina
Haibirammu nangna eefamda
Houkhraba warisingdo
Ningshinglaga karam nokkani

Manglaknarey…heyy
Ngashigi taibangshida eidii…
Lammangnarey.. heyyy
Eigi punshi ashey
Nang yaodana..

Lapthokhro….

The end

Check out the official songs on youtube

One Comment on “Lapthokhro Lyrics by Innocent eyes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *